Надійний постачальник електроенергії у вашому регіоні

Компанія є активним учасником нового ринку електричної енергії і відповідає всім вимогам законодавства.

Дізнатися більше

Права споживачів, передбачені законодавством

Дізнатися більше

Класифікація джерел енергії та їх вплив на довкілля

Дізнатися більше

Перелік основних послуг, що надаються кол-центром електропостачальника

Кол-центр надає:

Режим роботи: пн-пт. 9:00-18:00

інформаційно-консультаційні послуги щодо

договірних відносин та ситуацій, пов'язаних з ними

інформаційно-консультаційні послуги щодо

розрахунків за спожиту електроенергію та приладів обліку

інформаційно-консультаційні послуги щодо

порядку зміни постачальника

інформаційно-консультаційні послуги щодо

іншої довідкової інформації

КЕМ

Надійний постачальник електроенергії у вашому регіоні

Права споживачів, передбачені законодавством

 • на приєднання власних електроустановок до мереж оператора системи або іншого власника електромереж у порядку, передбаченому Кодексом систем розподілу або Кодексом системи передачі;
 • на вибір електропостачальника;
 • отримувати електричну енергію належної якості згідно з умовами договору та стандартами якості електричної енергії;
 • на компенсацію, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання;
 • на відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання його контрагентами умов договорів, укладених на ринку електричної енергії;
 • на недискримінаційний доступ до системи передачі, систем розподілу на підставі договорів з оператором системи передачі, оператором системи розподілу відповідно до вимог кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу;
 • на доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 • подавати відповідному електропостачальнику, оператору системи розподілу звернення, скарги та претензії, зокрема щодо якості електропостачання, щодо надання послуг з постачання електричної енергії та отримувати в установленому законодавством порядку вмотивовані відповіді або повідомлення про заходи щодо усунення електропостачальником причин скарги;
 • подавати Регулятору скарги відповідно до порядку розгляду скарг та вирішення спорів;
 • отримувати від відповідного електропостачальника інформацію, передбачену законодавством та умовами договору постачання електричної енергії споживачу;
 • отримувати від відповідного електропостачальника повідомлення про його наміри внести зміни до будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до внесення та у разі незгоди із запропонованими змінами розірвати договір з електропостачальником у визначеному договором порядку;
 • інші права відповідно до законодавства та укладених договорів.
Права споживачів, передбачені законодавством

Надійність

Потужність

Відповідальність

Гідність

Інформація для споживачів

КЕМ

Надійний постачальник електроенергії у вашому регіоні

Електроживлення споживача

Порядок відключення/відновлення електроживлення споживача

У зв’язку з початком повноцінної роботи роздрібного ринку електричної енергії споживач повинен чітко бути обізнаним в підставах та порядку припинення електропостачання.
За загальним правилом, електрична енергія споживачу, який не допускає порушень своїх договірних зобов’язань перед оператором системи передачі та/або оператором системи розподілу та електропостачальником, постачається безперервно.
При цьому законодавством передбачені випадки, у яких постачання електричної енергії може бути припинене повністю або частково.
Так, припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу здійснюється електропостачальником за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення у разі:
• заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником;
• недопущення уповноважених представників електропостачальника до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача.
Попередження про припинення повністю або частково постачання електричної енергії оформлюється після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій та надається споживачу окремим письмовим повідомленням, у якому зазначаються підстава, дата і час, з якого електропостачання буде повністю або частково припинено, прізвище, ім’я, по батькові, підпис відповідальної особи, якою оформлено попередження.
Датою отримання таких попереджень буде вважатися дата їх особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв’язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом).
Попередження про припинення постачання електричної енергії може надаватись споживачу в інший спосіб, передбачений договором з електропостачальником та договором з оператором системи або додатками до нього.
Якщо споживач в установлений строк усунув порушення, що завчасно (до дня відключення) підтверджується належним чином, постачання електричної енергії споживачу не припиняється.
Оператор системи протягом одного робочого дня після надання споживачу попередження про припинення електроживлення повідомляє про це електропостачальника споживача та адміністратора комерційного обліку.
Відновлення електроживлення електроустановок споживача здійснюється оператором системи протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості після отримання від ініціатора відключення інформації про усунення споживачем порушень, що підтверджується відповідним документом учасника ринку, на вимогу якого здійснювалося припинення електроживлення.

Показники

Частка в обсягах та вартості електричної енергії

Показники

Частка в обсягах електричної енергії:

 • Атомні електростанції (АЕС)
 • Гідроелектростанції (ГЕС) (крім малих)
 • Гідроелектростанції (ГЕС) (малі)
 • Сонячна енергія
 • Інші

Частка у вартості електричної енергії:

 • Генеруючі компанї теплових електростанцій (ГК ТЕС)
 • Теплоелектроцентраль (ТЕЦ)
 • Вітряні електростанції (ВЕС)
 • Біомаса

Класифікація джерел енергії та їх вплив на довкілля

Джерела енергії класифікуються таким чином:

Класифікація джерел енергії та їх вплив на довкілля
 • викопне паливо (вугілля і горючі сланці, нафта, природний газ);
 • ядерна і термоядерна енергія;
 • відновлювані енергетичні ресурси (енергія води, вітру, сонця, термальних вод, деревини, торфу тощо).

Виробництво енергії істотно впливає на стан довкілля. Спалювання викопного твердого та рідкого палива супроводжується виділенням сірчистого, вуглекислого і чадного газів, а також оксидів нітрогену, пилу, сажі та інших забруднювальних речовин. Видобуток вугілля відкритим способом, як і торфорозробки, ведуть до зміни природних ландшафтів, а іноді й до їх руйнування. Розливи нафти і нафтопродуктів при видобутку і транспортуванні здатні знищити все живе на величезних територіях (акваторіях).
Не кращим чином на ландшафтах, рослинному і тваринному світі позначається створення інфраструктури, необхідної для вугле-, нафто- та газовидобутку.
Атомна енергетика є потенційно небезпечною через можливі аварії на енергоустановках, що супроводжуються викидом у довкілля радіоактивних матеріалів. Ядерні відходи залишаються небезпечними протягом сотень і тисяч років. Особливо актуальною ця тема є для України, котра постраждала від наслідків вибуху на Чорнобильській АЕС.
В останні роки політики і населення висловлюють побоювання через загострення глобальних екологічних проблем таких, як кислотні опади та зміна клімату, а також оцінюючи наслідки впливу цих процесів на довкілля. І хоча енергію можна одержувати екологічнішими способами, використовуючи відновлювані джерела енергії (сонця, вітру, термальних вод, деревини та відходів сільськогосподарського виробництва), необхідно усвідомлювати, що способу отримання енергії, який би зовсім не шкодив довкіллю, не існує.
У цій ситуації найраціональнішим рішенням слід вважати енергозбереження. Саме воно повинно стати пріоритетним у стратегії розвитку будь-якої країни, адже запаси традиційних джерел енергії обмежені.
• видобуток вугілля відкритим способом призводить до змін природного ландшафту і навіть до його руйнування;
• спалювання викопного палива супроводжується виділенням сірчистого, вуглекислого та чадного газів, а також оксидів нітрогену, пилу, сажі та інших забруднюючих речовин;
• використання атомної енергії приводить до ризику аварій, подібних до Чорнобильської, які, супроводжуються викидом радіоактивних речовин у природне середовище та викликають проблеми переробки ядерних відходів та їх захоронення, що обходиться дуже дорого і не має надійного інженерного рішення;
• будівництво та експлуатація великих гідроелектростанцій приводить до: відселення людей із зони затоплення; знищення цінних видів прохідних і напівпрохідних риб, для яких греблі стають нездоланними перешкодами на шляху до нерестовища; втрати лісів і високородючих заплавних земель; збільшення ризику виникнення руйнівних землетрусів у передгірних і гірських районах; підвищення ризику катастрофічних повеней у місцевостях, що знаходяться нижче за течією; зміни ландшафтів і їх руйнування; втрати джерел доходу частиною місцевого населення.

Вход в контрольную панель

Не верный логин или пароль